Microsoft Mathematics

Microsoft Mathematics

Miễn phí
Đó là một chương trình mà không cho phép người dùng để giải quyết toán và khoa học có vấn đề
Người dùng đánh giá
4.5  (49 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
4.0
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này nhận được 4 giải thưởng
  • Can it solve simple math problems?
    It does solve algebraic equations ,simultaneous equation , triangles unknowns among others it even shows steps for the solitions

Đánh giá

Microsoft Mathematics là một người tự do giáo dục dụng cho phép người dùng để giải quyết toán và khoa học có vấn đề. Nó chứa tính năng đó được thiết kế để trợ giúp trong việc giải quyết toán, khoa học và công nghệ liên quan đến vấn đề gì, như giáo dục người dùng. Nó cũng cung cấp một graphing máy tính đó mưu mẹo trong 2D và 3 CHIỀU.
Thông tin được cập nhật vào:

Tải xuống cho Mac

We are in CryptoPicture!