Microsoft Mathematics

Microsoft Mathematics 4.0

Miễn phí
Đó là một chương trình mà không cho phép người dùng để giải quyết toán và khoa học có vấn đề
Người dùng đánh giá
4.5  (51 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
4.0.1108 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Microsoft
Microsoft Mathematics là một người tự do giáo dục dụng cho phép người dùng để giải quyết toán và khoa học có vấn đề. Nó chứa tính năng đó được thiết kế để trợ giúp trong việc giải quyết toán, khoa học và công nghệ liên quan đến vấn đề gì, như giáo dục người dùng. Nó cũng cung cấp một graphing máy tính đó mưu mẹo trong 2D và 3 CHIỀU.
Thông tin được cập nhật vào: