Microsoft Mathematics

Microsoft Mathematics 4.0

Miễn phí
Perform various calculations to solve mathematics and science problems
Người dùng đánh giá
4.5  (58 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
4.0.1108 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Microsoft

Solve different equations on your PC. Select from 2D or 3D, Cartesian or Polar mode in the Graphing tab to insert an equation or function. Add shortcuts for complex numbers, trigonometry, linear algebra, calculus, statistics, and standard elements using the calculator. Roll back your steps and save data in the Microsoft Mathematics format.

Microsoft Mathematics là một người tự do giáo dục dụng cho phép người dùng để giải quyết toán và khoa học có vấn đề. Nó chứa tính năng đó được thiết kế để trợ giúp trong việc giải quyết toán, khoa học và công nghệ liên quan đến vấn đề gì, như giáo dục người dùng. Nó cũng cung cấp một graphing máy tính đó mưu mẹo trong 2D và 3 CHIỀU.
Thông tin được cập nhật vào: